04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 17.02.2012

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання" (код за ЄДРПОУ 22860631). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-12-78. Електронна поштова адреса – artеmsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.artеmsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

Згідно з рішенням загальних зборів від 17.02.12р., в зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до статуту товариства, відбулися наступні зміни у складі посадових осіб:

Полуектов Генадій Олексійович звільнений з посади члена наглядової ради. Термін перебування на посаді – 8 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,001%.

Степенко Леонiд Григорович  звільнений з посади члена наглядової ради. Термін перебування на посаді – 8 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,493%.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоди на розкриття паспортних даних. Замість звільнених осіб на посади нікого не призначено.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління  Устян А.А. 17.02.12р.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн