04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 06.03.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання" (код за ЄДРПОУ – 22860631). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) –  (044) 483-12-78. Електронна поштова адреса – artemsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – //artemsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2. Текст повідомлення

2.1. Згідно з рішенням загальних зборів від 06.03.14р., в зв’язку з переобранням, відбулися наступні зміни у складі посадових осіб:

  • припинені повноваження членів наглядової ради, які перебували на посаді 2 роки: Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,000%; Грищенко Марина Анатоліївна, володіє часткою в статутному капіталі – 0,001%; Григор’єв Віктор Валеріанович, володіє часткою в статутному капіталі – 0,049%.
  • обрані члени наглядової ради строком на 3 роки: Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,000%; Грищенко Марина Анатоліївна, попередня посада - ДАХК "Артем" віце-президент з економіки та управління, володіє часткою в статутному капіталі – 0,001%; Полуектов Генадій Олексійович, попередня посада - ДАХК "Артем" директор з питань корпоративного управляння і власності, володіє часткою в статутному капіталі – 0,001%.

2.2. Згідно з рішенням наглядової ради від 06.03.14р. обрано на посаду голови наглядової ради строком на 3 роки Державну акціонерну холдингову компанію Артем" (код ЄДРПОУ 14307699), володіє часткою в статутному капіталі – 51,000%.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоду на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Устян А.А. 06.03.14р.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн