04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 19.02.2014

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1.Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання" (код за ЄДРПОУ – 22860631). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) –  (044) 483-12-78. Електронна поштова адреса – artemsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет – //artemsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 19.02.14р. відбулися наступні зміни у складі посадових осіб:

  • припинені повноваження голови наглядової ради Грищенко Марини Анатоліївни за її власним бажанням. Термін перебування на посаді – 2 роки. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,001%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Посадова особа не надала згоду на розкриття паспортних даних;
  • обрана на посаду голови наглядової ради юридична особа - Державна акціонерна холдингова компанія "Артем" (код ЄДРПОУ 14307699) терміном на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі – 51,000%.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління Устян А.А. 19.02.14р.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн