04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента 22.09.2011

Повідомлення про виникнення особливої інформації емітента

1. Загальні відомості

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання" (код за ЄДРПОУ 22860631). Місцезнаходження – 04050, м. Київ, вул. Мельникова, 2/10. Телефон (факс) – (044) 483-12-78. Електронна поштова адреса – artеmsvarka@artem.ua. Адреса сторінки в мережі Інтернет - www.artеmsvarka.com.ua. Вид особливої інформації – відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

2.Текст повідомлення

Згідно з рішенням наглядової ради від 22.09.11р., в зв’язку з приведенням діяльності товариства у відповідність до статуту товариства, відбулися наступні зміни у складі посадових осіб:

Четверікова Наталія Володимирівна звільнена з посади члена правління. Термін перебування на посаді – 8 років. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,49339%. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

Левандович Віктор Семенович звільнений з посади члена правління. Термін перебування на посаді – 1 рік. Часткою в статутному капіталі не володіє. Замість звільненої особи на посаду нікого не призначено.

Вищезазначені посадові особи непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не мають та не надали згоди на розкриття паспортних даних.

3. Підпис.

Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно з законодавством.

Голова правління  Устян А.А. 22.09.11р.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн