04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Підсумки голосування на річних загальних зборах 19.04.19р.

Підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" 19.04.19р.

1. Обрання лічильної комісії.

Рішення. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Цвященко Г.А., Жданова Л.О.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 502 594 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 100

2. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт правління за 2018 рік.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 502 594 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 100

3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт наглядової ради за 2018 рік.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 502 594 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 100

4. Затвердження річного звіту за 2018 рік.

Рішення. Затвердити річний звіт за 2018 рік.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 502 594 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 100

5. Розподіл прибутку і збитків за 2018 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

Рішення. Чистий прибуток товариства за 2018 рік в розмірі 1632387,53 грн. розподілити наступним чином: 50,1 %, що становить 817826,15 грн., направити на виплату дивідендів (0,466 грн. на одну акцію); 49,9%, що становить 814561,38 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 502 594 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 100

6. Затвердження статуту в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Рішення. Затвердити статут викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 502 594 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 100

7. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.

Рішення. Затвердити в новій редакції внутрішні положення, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 502 594 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 100

8. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Проект рішення 1: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 19 квітня 2020 року, на граничну сукупну вартість 200000 тис. грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів
"За" 604 396 34,56
"Проти" 898 198 51,35
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 85,91

Рішення не прийнято.

Проект рішення 2: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 19 квітня 2020 року, на граничну сукупну вартість 40000 тис. грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.
Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів
"За" 898 198 51,35
"Проти" 604 396 34,56
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 502 594 85,91

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 19 квітня 2020 року, на граничну сукупну вартість
40000 тис. грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн