04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Підсумки голосування на річних загальних зборах 24.04.18 р.

Підсумки голосування на річних загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" 24.04.18р.

1. Обрання лічильної комісії.

Рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Цвященко Г.А., Жданова Л.О.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

2. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення: Затвердити звіт правління про результати фінансово-господарської діяльності за 2017 рік.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

3. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення: Затвердити звіт наглядової ради за 2017 рік.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

4. Затвердження звіту та висновків ревізійної комісії.

Рішення: Затвердити звіт та висновки ревізійної комісії за 2017 рік.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

5. Затвердження річного звіту за 2017 рік.

Рішення: Затвердити річний звіт за 2017 рік.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

6. Розподіл прибутку і збитків за 2017 рік. Затвердження способу виплати дивідендів.

Рішення: Чистий прибуток товариства за 2017 рік в розмірі 4102814,70 грн. розподілити наступним чином: 75,29 %, що становить 3089102,72 грн., направити на виплату дивідендів (1,76 грн. на  одну акцію); 24,71 %, що становить 1013711,98 грн., залишити нерозподіленим. Затвердити спосіб виплати дивідендів – через депозитарну систему України.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

7. Затвердження статуту в новій редакції та визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту.

Рішення: Затвердити статут викладений в новій редакції та уповноважити голову та секретаря загальних зборів підписати статут.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

8. Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень членів ревізійної комісії.

Рішення: В зв’язку із затвердженням статуту в новій редакції достроково припинити повноваження членів ревізійної комісії Булах Л.Ю., Бойко Н.О., Шут І.Б.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

9. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.

Рішення: Затвердити в новій редакції внутрішні положення, а саме: Про загальні збори акціонерів, Про наглядову раду, Про правління.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

10. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Рішення: Припинити повноваження членів наглядової ради: Карпенко А.М., Грищенко М.А., Смаля С.М., Пєчкурова Д. В., Коржука О. Ю.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

11. Обрання членів наглядової ради.

Рішення: Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Карпенка Антона Миколайовича (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Смаля Станіслава Миколайовича (представник акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Грищенко Марину Анатоліївну (акціонер), Полозюка Олега Миколайовича (незалежний директор), Босомикіна Михайла Михайловича  (незалежний директор).

Підсумок голосування:

Кандидат Кількість голосів акціонерів отриманих кандидатом Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Карпенко А.М. – представник ДАХК "Артем" 924187
0 0
Смаль С.М. - представник ДАХК "Артем" 924187
Грищенко М.А. - акціонер 924187
Полозюк О.М. – незалежний директор 1321886
Босомикін Михайло Михайлович – незалежний директор 1334543

12. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Рішення: Укласти цивільно-правові договори з членами наглядової ради. Встановити наступний розмір їх винагороди: незалежним членам наглядової ради - 5000 грн. на рік кожному з нарахуванням податків згідно чинного законодавства; іншим членам наглядової ради - безоплатно. Уповноважити голову правління товариства підписати вказані договори.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 085 798 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 100

13. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення: Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством протягом року, тобто до 24 квітня 2019 року, на граничну сукупну вартість 200000 тис. грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.

Підсумок голосування:

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів
"За" 1 085 798 62,08
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 085 798 62,08

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн