04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Підсумки голосування на річних загальних зборах 09.12.20р.

Підсумки голосування на позачергових загальних зборах
Приватного акціонерного товариства "Завод "Артемзварювання" 09.12.20р.

1. Обрання лічильної комісії.

Рішення. Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Цвященко Г.А.

Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів% від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО: 1 367 334 100

2. Розгляд звіту наглядової ради та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт наглядової ради за 2019 рік.

Підсумок голосування.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

3. Розгляд звіту правління та прийняття рішення за наслідками його розгляду.

Рішення. Затвердити звіт правління за 2019 рік.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

4. Затвердження річного звіту за 2019 рік.

Рішення. Затвердити річний звіт за 2019 рік.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

5. Схвалення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість.

Рішення. Схвалити правочини з ДАХК "АРТЕМ", щодо вчинення яких є заінтересованість, а саме: 

  • Додаткову угоду №6 від 27.12.2019р. до Договору №15-18 від 20.03.2018р. щодо послуг по виготовленню продукції на суму 16 334,9 тис.грн.;
  • Договір №4-19 від 07.02.2019р. щодо послуг по виготовленню деталей та вузлів на суму 2 689,5 тис.грн.;
  • Договір №52-19 від 10.10.2019р. щодо послуг по виготовленню деталей та вузлів на суму 1 358,3 тис.грн.;
  • Договір №1/38 від 21.04.2017р. на виготовлення продукції на суму 2 158,1 тис.грн.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

6. Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.

Рішення. Попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством до моменту скликання чергових загальних зборів, але не пізніше 09 грудня2021 року, на граничну сукупну вартість 100 000,0 тис.грн., а саме: договорів купівлі-продажу товарів, робіт, послуг; договорів на виготовлення продукції, надання послуг; договорів банківського вкладу; договорів про надання позик.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

7. Затвердження статуту товариства в новій редакції, визначення особи, уповноваженої на підписання нової редакції статуту та його державної реєстрації.

Рішення. 1. Затвердити статут товариства в новійредакції. 2. Надати повноваження голові зборів та секретарю зборів підписати статут товариства в новій редакції. 3. Надати повноваження голові правління Устяну А.А. здійснити всі необхідні дії для проведення державної реєстрації статуту товариства в новій редакції.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

8. Внесення змін до внутрішніх положень товариства.

Рішення. Внести зміни до Положення про загальні збори, Положення про наглядову раду, Положення про правління шляхом викладення їх в новій редакції.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

9. Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради.

Рішення. Припинити повноваження членів наглядової ради: Грищенко М.А., Салюти В.Г., Боренка С.О., Босомикіна М.М.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

10. Обрання членів наглядової ради.

Рішення. Обрати членами наглядової ради терміном на 3 роки Боренка Сергія Олександровича – (представника акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Козаренка Сергія Миколайовича (представника акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Салюту Віктора Григоровича (представника акціонера Державної акціонерної холдингової компанії "Артем"), Азіна Володимира Олександровича (незалежного директора), БосомикінаМихайла Михайловича(незалежного директора).

КандидатКількість голосів акціонерів отриманих кандидатом Кількість голосів акціонерів, які не брали участі у голосуванні Кількість голосів акціонерів за бюлетенями, визнаними недійсними
Боренко С.О. - представник ДАХК "Артем" 1139000 0 0
Козаренко С.М. - представник ДАХК "Артем" 1119000
Салюта В.Г. - представник ДАХК "Артем" 1139000
Іщенко О.М. – незалежний директор 1118000
Кульбовська В.Ю. – незалежний директор 690
Азін В.О. - незалежний директор 1160490
Босомикін М.М. - незалежний директор 1160490


11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів з членами наглядової ради.

Рішення. Затвердити умови цивільно-правових договорів, поданих на розгляд загальним зборам, що укладатимуться з обраними членами наглядової ради. Уповноважити голову правління Устяна А.А. підписати вказані договори.

Голосування Кількість голосів акціонерів % від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі
у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій
"За" 1 367 334 100
"Проти" 0 0
"Утримався" 0 0
"Не брали участі у голосуванні" 0 0
"За бюлетенями визнаними недійсними" 0 0
ВСЬОГО:1 367 334100

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн