04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про проведення загальних зборів 14.06.16

Публічне акціонерне товариство "Завод "Артемзварювання"
(місцезнаходження: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10) повідомляє, що позачергові загальні збори акціонерів відбудуться 14 червня 2016 року о 1000 за адресою: м. Київ, вул. Мельникова, 2/10, приміщення товариства, кімн.1.

Порядок денний:

  1. Обрання лічильної комісії.
    Проект рішення: Обрати лічильну комісію у складі: голова комісії – Трояновський В.Л., члени комісії – Лутченко І.М., Жданова Л.О.
  2. Про зміни в розподілі прибутку за результатами 2015 р.

Проект рішення: В зв’язку із змінами в законодавстві щодо виплати дивідендів, змінити рішення загальних зборів від 22.03.16р. щодо порядку розподілу прибутку та викласти його в наступній редакції: Чистий прибуток товариства за 2015р. в розмірі 8060101,40 грн. розподілити наступним чином: 75%, що становить 6045076,05 грн. (3,44415 грн. на одну акцію) направити на виплату дивідендів; 25%, що становить 2015025,35 грн. залишити нерозподіленим. Виплату дивідендів здійснити через депозитарну систему України.

Реєстрація учасників зборів з 900 до 945 за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах – 08.06.16р. Проекти рішень з питань порядку денного розміщені на веб-сайті //artemsvarka.com.ua. До дня проведення загальних зборів акціонери можуть ознайомитись з матеріалами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, у робочий час в робочі дні в приміщенні товариства (приймальня), а в день проведення загальних зборів в місці їх проведення.

Відповідальний за порядок ознайомлення з документами – голова правління Устян А.А.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн