04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про виплату дивідендів за 2015 р.

Рішеннями Загальних зборів ПАТ "Завод"Артемзварювання" від 22.03.2016 р. і 14.06.2016 р. та Наглядової ради ПАТ "Завод"Артемзварювання" від 20.05.2016 р. про розмір, порядок та строки виплати дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності за 2015 рік визначено:

 1. Виплатити дивіденди в розмірі 6045076,05 грн. (3,44415 грн. на одну акцію);
 2. Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів - 22.06.2016 р.
 3. Строки виплати дивідендів:
  • на державну частку акцій - до 30 червня 2016 р.
  • іншим акціонерам - до 22 вересня 2016 р.
 4. Порядок виплати дивідендів:
  • виплату дивідендів провести через депозитарну систему України шляхом перерахування суми дивідендів Центральному депозитарію на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі;
  • Центральний депозитарій на підставі розпорядження від ПАТ "Завод"Артемзварювання" переказує отримані від товариства кошти на рахунки депозитарних установ;
  • депозитарна установа, згідно умов укладеного між акціонером і депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру.
 5. Виплату дивідендів ДАХК "Артем" (на державну частку) провести шляхом перерахування суми дивідендів на рахунок Держказначейства.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн