04050, г. Киев,
ул. Мельникова, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 501-69-03
(044) 483-12-78
artsv@ukr.net

Повідомлення про виплату дивідендів за 2016 р.

Рішеннями Загальних зборів від 21.04.2017 р. та Наглядової ради від 18.05.2017 р. про розмір, порядок та строки виплати дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності за 2016 рік визначено:

 1. Виплатити дивіденди в розмірі 1123404,88 грн. (0,64 грн. на одну акцію).
 2. Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів - 06.06.2017 р.
 3. Строки виплати дивідендів:
  • на державну частку акцій – з 26 червня 2017 р. до 30 червня 2017 р.
  • іншим акціонерам - з 26 червня 2017 р. до 21 жовтня 2017 р.
 4. Порядок виплати дивідендів:
  • виплату дивідендів провести через депозитарну систему України шляхом перерахування суми дивідендів Центральному депозитарію на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі;
  • Центральний депозитарій на підставі розпорядження від Товариства "Завод"Артемзварювання" переказує отримані від товариства кошти на рахунки депозитарних установ;
  • депозитарна установа, згідно умов укладеного між акціонером і депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру.
 5. Виплату дивідендів ДАХК "Артем" (на державну частку) провести шляхом перерахування суми дивідендів на рахунок Держказначейства.

<< Назад

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн