04050, г. Киев,
ул. Юрия Ильенко, 2/10
(044) 501-69-04
(044) 483-65-90
(095) 686-68-83
artsv@ukr.net

Повідомлення про виплату дивідендів за 2017 р.

Рішеннями Загальних зборів ПрАТ "Завод "Артемзварювання" від 24.04.2018 р. та Наглядової ради ПрАТ "Завод "Артемзварювання" від 31.05.2018 р. про розмір, порядок та строки виплати дивідендів за результатами фінансово - господарської діяльності за 2017 рік визначено:

  1. Виплатити дивіденди в розмірі 3089102,72 грн. (1,76 грн. на одну акцію).
  2. Дата складання переліку осіб, що мають право на отримання дивідендів - 18.06.2018 р.
  3. Строки виплати дивідендів:
  • на державну частку акцій – з 25 червня 2018 р. до 30 червня 2018 р.
  • іншим акціонерам - з 25 червня 2018 р. до 24 жовтня 2018 р.

    4.   Порядок виплати дивідендів:

  • виплату дивідендів провести через депозитарну систему України шляхом перерахування суми дивідендів Центральному депозитарію на рахунок відкритий в Розрахунковому центрі;
  • Центральний депозитарій на підставі розпорядження від ПрАТ "Завод"Артемзварювання" переказує отримані від товариства кошти на рахунки депозитарних установ;
  • депозитарна установа, згідно умов укладеного між акціонером і депозитарною установою договору про обслуговування рахунку в цінних паперах, виплачує дивіденди такому акціонеру.

    5.    Виплату дивідендів ДАХК "Артем" (на державну частку) провести шляхом перерахування суми дивідендів на рахунок Держказначейства.

  G Analytics
сайт изготовлен компанией веб дизайн